Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .


PARTILE CONTRACTANTE:

In cazul in care contractul cu Calatorul se incheie direct intre Organizator şi Calator sau direct intre revanzator şi Calator se vor completa urmatoarele:


Societatea FILADELFIA TOUROPERARE GO S.R.L., cu sediul in Municipiul BISTRITA, Calea MOLDOVEI nr.18, numar de inregistrare la registrul comertului J06/161/25.03.2015, cod de inregistrare fiscala 34282194, atribut fiscal RO, cont bancar pentru operatiuni in RON RO50RZBR0000060018125592 , si EURO RO28RZBR0000060018125600 deschis la banca RAIFFAISEN , titulara a Licentei de turism nr. 1730/2019, pentru Agentia: FILADELFIA TOUROPERARE GO, reprezentata prin SIGHIARTAU Ioan-Eugen, in calitate de administrator, denumita in continuare FILADELFIA TOUROPERARE GO/Organizator sau Agentia; ,

și Societatea [...], cu sediul in [...], str. [...] nr. [...], numar de inregistrare la registrul comertului [...], cod de inregistrare fiscala [...], cont bancar [...], deschis la [...], titulara a Licentei de turism nr. [...], pentru Agentia ................................[denumirea inscrisa pe licenta], reprezentata prin [...], in baza contractului de agentie (mandat de reprezentare) nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., valabil pana la data de . . . . . . . . . ., denumita in continuare Intermediar

şi Calatorul/reprezentantul Calatorului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliata in . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

au convenit la incheierea prezentului contract.

DEFINITII
Pachetele de servicii de calatorie pot fi:

  • Pachet de servicii de calatorie combinat de FILADELFIA TOUROPERARE GO sunt pachete de servicii de calatorie combinate de FILADELFIA TOUROPERARE GO in vederea comercializarii si punerii lor la dispozitia Calatorilor, fie direct de catre FILADELFIA TOUROPERARE GO, fie prin intermediul altor agentii de turism(AGENTIEI). Pentru aceste pachete FILADELFIA TOUROPERARE GO va mentiona pe documentele de calatorie sau fiscale eliberate AGENTIEI calitatea sa de organizator care a combinat serviciile.

  • Pachet de servicii de calatorie EXTERN: pachetul de servicii de calatorie achizitionat de catre FILADELFIA TOUROPERARE GO direct de la agentii de turism organizatoare care nu sunt stabilite in Romania şi pe care le pune la dispozitia Calatorilor prin intermediul altor agentii de turism(AGENTIEI). Aceste pachete vor contine in codul/numarul atribuit rezervarii inscris in documentele de calatorie, indicativul agentiei care este organizatorul acestor pachete.

  • Pachet de servicii de calatorie INTERN: acele pachete de servicii de calatorie care au fost achizitionate de catre RUEFA direct de la agentii de turism organizatoare stabilite in Romania şi pe care le pune la dispozitia calatorilor prin intermediul AGENTIEI.

Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie este reglementata de OG2/2018.

Servicii de calatorie asociate facilitate de FILADELFIA TOUROPERARE GO reprezinta, astfel cum sunt definite de OG2/2018 si Directiva 2302/2015, combinatia a cel putin doua tipuri diferite de servicii de calatorie prezentate la punctele 3.1.lit.a)-d). destinate aceleiaşi calatorii sau vacante, care nu constituie un pachet şi care duc la incheierea unor contracte separate cu furnizorii individuali de servicii de calatorie, daca RUEFA declara in scris ca are calitatea de organizator care faciliteaza una dintre urmatoarele variante:

a) selectarea separata şi plata separata de catre calatori a fiecarui serviciu de calatorie cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul sau de vanzare;

b) achizitionarea, intr-un mod personalizat, a cel putin unui serviciu de calatorie suplimentar de la un alt comerciant, in cazul in care se incheie un contract cu acest alt comerciant cel tarziu in 24 de ore de la confirmarea rezervarii primului serviciu de calatorie;

Nu sunt considerate ca fiind servicii de calatorie asociate facilitate de FILADELFIA TOUROPERARE GO: serviciile de calatorie asociate care nu sunt facilitate de FILADELFIA TOUROPERARE GO, serviciile de calatorie asociate care nu intra in domeniul de aplicare prevazut la art.2 OG2/2018 si a Directivei 2302/2015 si nici cele cuprinse in exceptiile prezentate in art.4 din OG2/2018.

Comercializarea serviciilor de calatorie asociate facilitate de FILADELFIA TOUROPERARE GO este reglementata de OG2/2018.


I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului il constituie:

1.1.1.(1)Vanzarea de catre FILADELFIA TOUROPERARE GO, in calitate de agentie de turism Organizatoare(Organizator), a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plata şi calatorie. FILADELFIA TOUROPERARE GO are calitatea de Organizator, conform prevederilor legale in vigoare, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de calatorie mentionate in prezentul contract: Pachet FILADELFIA TOUROPERARE GO

(2)Pentru aceste tipuri de pachete FILADELFIA TOUROPERARE GO poarta raspunderea pentru buna executare a pachetului in ansamblu si ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei FILADELFIA TOUROPERARE GO, avand ca instrument de garantare polita de asigurare BN - 000001191, valabila pana la data de 31.01.2020, emisa de Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance cu sediul in str. Emanoil Porumbaru nr.93-95, parter, et.1,2,45, sector 1, tel. 021/2310054, e-mail: office@cityinsurance.ro.

1.1.2. (1)Vanzarea de catre FILADELFIA TOUROPERARE GO, in calitate de agentie de turism Intermediara, a pachetului de servicii de calatorie achizitionat de la o alta agentia organizatoare care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei (denumita in continuare Organizator.EXTERN), astfel cum este inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plata şi calatorie, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de calatorie mentionate in prezentul contract: Pachet.EXTERN.

(2)Pentru aceste tipuri de pachete, FILADELFIA TOUROPERARE GO si Organizator.EXTERN poarta raspunderea pentru executarea pachetului in ansamblu, si Organizator.EXTERN asigura garantiile privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizator.EXTERN. La achizitionarea acestor servicii, Agentia sau Intermediarul(atunci cand contractul se va incheia prin Intermediar), va informa Calatorul despre aceste garantii.

1.1.3.(1)Vanzarea de catre FILADELFIA TOUROPERARE GO in calitate de agentie de turism Intermediara(denumita si Intermediar), a pachetului de servicii de calatorie achizitionat de la o alta agentie de turism organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei(denumita in continuare Organizator.INTERN), astfel cum este inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plata şi calatorie, pentru urmatoarele tipuri de pachete de servicii de calatorie mentionate in prezentul contract: Pachet.INTERN.

(2)Pentru aceste tipuri de pachete, raspunderea pentru buna executare a pachetului in ansamblu o poarta Organizator.INTERN si ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizator.INTERN. La achizitionarea acestor servicii, Agentia sau Intermediarul (atunci cand contractul se va incheia prin Intermediar), va informa Calatorul despre aceste garantii.

1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii pe care o are FILADELFIA TOUROPERARE GO in relatia cu Calatorul (Organizator sau Intermediar) se regasesc in Informatiile precontractuale, parte integranta a prezentului contract.

1.3. Nu intra in domeniul de aplicare a prezentului contract si nici nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei Organizatorului, urmatoarele:

1.3.1. pachetele şi serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24 de ore, cu exceptia situatiei in care acestea includ cazare peste noapte; 

1.3.2. pachetele oferite şi serviciile de calatorie asociate facilitate ocazional şi pe o baza nonprofit şi numai unui grup restrans de calatori;

1.3.3. pachetele şi serviciile de calatorie asociate achizitionate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant şi o alta persoana fizica sau juridica ce actioneaza din motive legate de activitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa;  

1.3.4. Orice combinatie de servicii de calatorie care, potrivit legii, nu este un pachet si nici servicii de calatorie asociate;

1.3.5. Serviciile de calatorie simple, respectiv oricare din urmatoarele tipuri de servicii de calatorie care nu sunt o combinatie, astfel cum sunt enumerate la pct.15, art.3 in Ordonanta nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie şi serviciile de calatorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.728/23.08.2018:

a) transportul de pasageri;
b) cazarea care nu face parte intrinseca din transportul de pasageri şi care este realizata in alt scop decat cel rezidential;
c) inchirierea de autoturisme, de alte autovehicule in intelesul sectiunii 2 cap. I pct. 3 lit. a) din Reglementarile privind omologarea de tip şi eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor şi locuintei nr. 211/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau de motociclete in conformitate cu art. 6 pct. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru care este necesar un permis de conducere;
d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinseca a unui serviciu de calatorie in intelesul lit. a)-c), care pot fi, de exemplu: vanzarea de bilete pentru concerte, evenimente sportive, excursii sau parcuri tematice, vizite cu ghid, abonamente de schi și inchirierea de echipament sportiv precum echipamentul de schi, servicii de agrement sau tratamente balneare, etc.


II. INCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se incheie si va intra in vigoare, dupa caz, in momentul semnarii lui de catre Calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, care sunt parte integranta a contractului, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.

Se considera acceptare a conditiilor precontractuale de servicii de calatorie, in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:

a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact. Adresa de corespondenta/contact va fi considerata adresa de la care face comanda/ solicita oferta de servicii, in cazul in care Calatorul nu mentioneaza expres o alta adresa de corespondenta/contact;

b) Exprimarea acordului verbal, in cadrul conversatiei telefonice purtate de catre calator cu un reprezentant al Agentiei, cu conditia ca conversatia telefonica sa fie inregistrata, iar Calatorul a fost de acord cu inregistrarea conversatiei telefonice;

c) Exprimarea acordului prin achitarea de catre Calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentie;

2.2. Pentru procesarea/confirmarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia poate solicita un avans din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile si de tipurile serviciilor incluse in pachet.

2.3.(1)Daca prezentul contract este pus integral la dispozitia Calatorului pe un suport durabil, sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, website-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax etc.), obligatia de informare a Calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, iar contractul este considerat astfel incheiat, nefiind necesara incheierea in forma scrisa pe suport hartie.

(2)In cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 157/2015, se furnizeaza calatorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie pe suport hartie sau, in cazul in care calatorul este de acord, pe un alt suport durabil; in cazul in care contractul privind pachetul de servicii de calatorie a fost incheiat in prezenta fizica simultana a partilor, la solicitarea calatorului se furnizeaza acestuia o copie pe suport hartie.

(3)Contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau confirmarea contractului prezinta intregul continut al acordului care include si toate informatiile comunicate Calatorului inainte de incheierea contractului si prevazute in formularul– Informatii precontractuale care constituie parte integranta a a contractului si nu pot fi modificate decat cu acordul explicit al partilor contractante.

2.4. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.


III. PRETUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1.(1)Pretul total al pachetului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei şi TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in Anexele la contract, alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie Calatorului, website-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica şi/sau pe factura.

(2)Nu sunt incluse in pret diferente pret/tarife/taxe, penalitati de incetare sau alte costuri suplimentare care pot sa apara pe parcursul executarii contractului in functie de imprejurari si situatiile ivite(modificarea contractului, cesiunea sau renuntarea/anularea partiala sau totala a serviciilor), costuri care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului, dar va fi specificata o indicatie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care calatorul ar putea sa fie obligat sa le suporte in continuare. Si va fi comunicat cuantumul lor, atunci cand apar.

(3)Pot sa nu fie incluse in pretul contractului diferite cheltuieli ocazionate de calatorie, , cum ar fi: asigurari medicale, cheltuieli de eliberare a pasapoartelor, carte verde, taxa viza, excursii optionale, etc. care vor fi platite de Calator la fata locului, si nu Agentiei.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La incheierea contractului, Agentia solicita plata unui avans din pretul stabilit sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.

Conditiile de plata pentru oferta generala sunt:

a) in avans 30% din valoarea serviciilor la data confirmarii rezervarii, iar diferenta de 70 % intr-un termen care nu va depasi 30 de zile calculate inainte de data plecarii;

b) in avans valoarea integrala a biletelor de avion si autocar plus conditiile specifice de incasare pentru serviciile de calatorie la sol, altele decat transportul, in functie de tipul produsului si oferta;

c) integral, la data confirmarii rezervarii, pentru pachetele de servicii calatorie care au data de plecare sub 30 de zile fata de data rezervarii;

d) integral, in maxim 24 ore de la data confirmarii, pentru pachetele de servicii calatorie inclusiv cele de cazare ale partenerului 5VF precum si pachetele de oferte speciale, a caror penalizare este de 100% dupa efectuarea rezervarii.

e) pentru asigurarile de calatorie, plata se va efectua in avans, inainte de eliberarea asigurarilor.

Conditiile de plata sunt diferite in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie, de tipul de oferta si vor fi trecute in contract sau in informatiile precontractuale/anexele la contract.

In cazul in care in oferta prezentata prin Informatiile precontractuale sunt prevazute alte conditii de plata decat cele de la lit. a)-e) se aplica exclusiv conditiile din aceasta oferta.

3.2.2. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de schimb valutar al bancii comerciale a Agentiei.

Plata poate sa fie efectuata in numerar(cash) sau cu card-ul bancar la oricare din sediile agentiilor FILADELFIA TOUROPERARE GO (care pot fi consultate pe website-ul www.filadelfiaturism.ro), sau poate fi efectuata prin banca, fie prin virament bancar fie prin depunere directa in conturile detinute de FILADELFIA TOUROPERARE GO la urmatoarele banci:

Banca

IBAN-Cont RON

IBAN-Cont EURO

IBAN-Cont USD

RAIFFEISEN BANK

RO50RZBR0000060018125592

RO28RZBR0000060018125600

 

3.2.3. In cazul in care Calatorul nu respecta plata in termen a obligatiile de plata ce ii revin in baza prezentului contract, da dreptul Agentiei sa rezilieze contractul si obliga Calatorul sa-i plateasca daunele suferite care nu vor fi mai mici decat nivelul penalitatilor de anulare a rezervarii serviciilor la care se adauga penalitati de intarziiere la plata calculate in cuantum de 0,1%/zi intarziere.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE AGENTIEI

4.1.(1)Agentia si Intermediarul, atunci cand Calatorul a achizitionat pachetul prin Intermediar, au obligatia sa furnizeze Calatorului, inainte de incheierea contractului, toate Informatiile precontractuale astfel cum sunt prevazute de art.5 al O.G. nr.2/2018 precum si orice modificari cu privire la informatiile contractuale inclusiv cele cu privire la tarifele, penalitatile de incetare sau alte costuri suplimentare.  

(2)Intermediarul prin care se achizitioneaza pachetul de calatorie are responsabilitatea sa asigure, fara intarzieri nejustificate, contactarea Organizatorului de catre Calator şi prin intermediul sau, la alegerea calatorului, atat in faza precontractuala, cat şi in orice faza de executare a contractului.  

4.2.(1)Agentia isi rezerva dreptul, sa modifice unilateral clauzele contractului inainte de inceperea executarii pachetului, in afara celor legate de pret care se vor modifica in conditiile art.4.5. Agentia se obliga sa informeze Calatorul cu privire la modificare, intr-un mod clar, inteligibil şi bine evidentiat, pe un suport durabil si in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.

(2)In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute in Informatiile precontractuale, (cum ar fi spre exemplificare, dara fara a se limita la: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, etc.) sau nu poate indeplini cerintele speciale solicitate de Calator si acceptate de Agentie sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, Agentia informeaza calatorul, fara intarzieri nejustificate şi intr-un mod clar, inteligibil şi bine evidentiat, pe un suport durabil, cu privire la:

a) modificarile propuse, impactul acestora asupra pretului pachetului; 
b) un termen rezonabil in care calatorul trebuie sa informeze Agentia de turism organizatoare cu privire la decizia sa, fie sa accepte modificarea propusa fie sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare;
c) consecintele lipsei reactiei calatorului in termenul prevazut la lit.b), cu respectarea prevederile legale in vigoare;  d) dupa caz, pachetul de substitutie oferit şi pretul acestuia.  

(3)In cazul in care Calatorul a decis in termenul prevazut la al.(1) lit.b) sa inceteze contractul şi nu accepta un alt pachet pe motivul ca serviciile incluse in pachetul de substitutie nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate şi, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.  

(4)Se considera a fi modificare semnificativa atunci cand valoarea serviciilor modificate reprezinta mai mult de 50% din valoarea pachetului. In cazul in care modificarea se refera la schimbarea locului de cazare, Agentia va oferi Calatorilor o solutie alternativa de o calitate echivalenta sau superioara.  

4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta şi asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei/ Organizatorului care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turiştii conform  Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare şi de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare şi anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului şi actiunile adiacente acestuia intra in competenta şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager şi transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei şi locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeaşi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelaşi tip de cabina ca şi cel rezervat. 

4.5. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micşorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micşorarilor de pret ale contractului şi numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte:

a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi şi aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.  

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.  

Agentia va comunica Calatorului prin Intermediar preturile modificate, iar in cazul in care cresterea preturilor va fi mai mare de 8%, se obliga:

(i) sa transmita o notificare clara şi inteligibila privind aceasta creştere, insotita de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, notificare prin care va stabili si termenul rezonabil in care Calatorul trebuie sa informeze Agentia cu privire la decizia luata, fie de a accepta modificarea propusa fie sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare;   

(ii) sa propuna Calatorulului prin Intermediar, in cazul in care a decis sa inceteze contractul, potrivit dispozitiilor legale, servicii alternative sau un pachet de substitutie daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara si sa comunice pretul acestora; In cazul in care serviciile/pachetul de substitutie are calitatea si/sau pretul inferioare pachetului initial, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare de pret.

(iii) in cazul in care, Calatorul, din motive intemeiate, nu accepta modificarile propuse, pachetul de substitutie sau serviciile alternative oferite, Agentia se obliga sa restituie sumele care i-au fost achitate de catre Calator, fara a fi insa obligata la plata de despagubiri sau de alte cheltuieli ce nu sunt incluse in pachetul de servicii (cheltuieli de eliberare a pasapoartelor, asigurari medicale, carte verde, etc). Termenul de restituire este de maxim 14 zile de la data la care a primit de la Calator in scris, prin posta sau prin e_mail, cererea de renuntare la modificarile propuse, la pachetul de substitutie sau serviciile alternative ce i-au fost oferite si prin care solicita rambursarea sumelor achitate pentru serviciile neexecutate, cerere in care va consemna si motivele renuntarii.

4.6.(1)Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeaşi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

(2)In cazul in care serviciile alternative propuse, conform alin. (1), au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului.

(3)Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse conform alin. (1) doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 

(4)In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre Calator, acesta poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unei penalitati de incetare şi, dupa caz, poate sa ceara, in conformitate reducerea pretului şi/sau despagubiri in conditiile prezentate la pct.4.10..

(5)Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Calatorul respinge serviciile alternative propuse, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului şi/sau la despagubiri, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie. 

(6)Daca pachetul include transportul de pasageri, agentia de turism organizatoare asigura de asemenea, in cazurile prevazute la alin. (2) şi (3), repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara intarzieri nejustificate şi fara costuri suplimentare pentru calator.

(7)In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie din cauza unor circumstante inevitabile şi extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaşeşte trei nopti pe calator. Daca in legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru intoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective.

(8)Limitarea costurilor prevazuta la alin. (7) nu se aplica persoanelor cu mobilitate redusa, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului, şi insotitorilor acestora.

(9)Limitarea costurilor prevazuta la alin. (7) nu se aplica femeilor insarcinate şi minorilor neinsotiti şi nici persoanelor care au nevoie de asistenta medicala speciala, cu conditia ca agentia de turism organizatoare sa fi fost informata cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului. 

(10)Agentia nu are dreptul sa invoce circumstante inevitabile şi extraordinare pentru a limita raspunderea in temeiul alin. (7), daca furnizorul de transport in cauza nu poate invoca astfel de circumstante in temeiul legislatiei Uniunii Europene.  

Partile convin ca “o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata, reprezinta serviciile neexecutate care cumuleaza o valoare ce depaseste jumatate din valoarea pachetului.

4.7.(1)Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor este cauzata de circumstante inevitabile şi extraordinare, se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

c) cand neindeplinirea obligatiilor este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie şi este imprevizibila sau inevitabila.

(2)In cazul in care, fara intarzieri nejustificate, Calatorul informeaza Agentia, despre faptul ca unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, atunci cand este raspunzatoare Agentia se obliga:

a) sa remedieze neconformitatea, cu exceptia cazului in care neconformitatea nu poate fi remediata sau remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii şi de valoarea serviciilor de calatorie afectate.  

b) in cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea in conditiile prezentate la lit.a) si daca neconformitatea nu este imputabila Calatorului, se obliga sa acorde reducerea corespunzatoare a pretului pentru perioada in care a existat neconformitatea si pentru serviciile de calatorie care s-au constatat ca sunt neconforme.

c) in cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Calator, sau daca este necesara o remediere imediata sau Agentia refuza sa remedieze neconformitatea se obliga sa ramburseze la solicitarea Calatorului cheltuielile necesare si pe care acesta le-a efectuat pentru remedierea neconformitatii.

d) Agentia se obliga, la cererea scrisa a Calatorului, transmisa prin posta, fax, e_mail si primita de Agentie, sa-i plateasca despagubiri adecvate in limita acordata de catre furnizorul serviciului de calatorie si astfel cum este impusa de lege, fara sa depaseasca de trei ori pretul pachetului, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a neconformitatii respectivului serviciu, cu conditia ca neconformitatea sa nu se datoreze uneia dintre urmatoarele situatii:

(i) este imputabila Calatorului; 
(ii) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in
Contractul privind pachetul de servicii de calatorie şi este imprevizibila sau inevitabila;  
(iii) este cauzata de circumstante inevitabile şi extraordinare:

e) in cazul in care Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator si comunicat catre Agentia, se obliga sa ramburseze Calatorului cheltuielile pe care acesta le-a efectuat si pentru care prezinta documentele justificative care le dovedesc.

Neconformitatea va trebui sa fie reala si obiectiva. Diferentele determinate de diferenta dintre reglementarile nationale de clasificare a structurilor de primire turistica sau a mijloacelor de transport nu reprezinta neconformitati.

4.8. Agentia are obligatia sa puna la dispozitia Calatorului prin orice mijloace de comunicare convenite cu acesta (e-mail, fax, sms etc.), cu suficient timp inainte de inceperea executarii pachetului, urmatoarele:

a) toate chitantele, bonurile şi biletele necesare, informatii privind ora programata a plecarii şi, dupa caz, termenul-limita pentru inregistrare, precum şi orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport şi ale sosirii.

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a Organizatorului şi/sau a Intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea Organizatorului şi/sau a Intermediarului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

d) obligatiile turistului prevazute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

4.9. Agentia acorda acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale şi asistenta consulara;

b) efectuarea comunicarilor la distanta şi sprijinirea Calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 


(1)Agentia va pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaşeşte in niciun caz costurile efective suportate de Agentie. Comisionul standard este de 0,50euro/minut si este calculat in functie de timpul alocat de Agentie pentru asistenta acordata, comisionul putand fi majorat daca costurile ocazionate generate de asistenta acordata sunt mai mari.

4.10. Agentia are dreptul sa inceteze Contractul privind pachetul de servicii de calatorie şi poate oferi Calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia de turism organizatoare il inştiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de şase zile;
(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua şi şase zile;
(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile şi extraordinare independente de vointa celui care le invoca, şi ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda eforturilor depuse, situatie in care Agentia se obliga sa inştiinteze Calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere şi inainte de inceperea executarii pachetului.

4.11. Pentru a evita supraplata si/sau supracompensarea, Agentia se obliga sa plateasca restituirile in limita sumelor incasate, despagubirile sau reducerile de pret sau serviciile alternative acordate dupa ce se deduc unele din altele (indiferent de cine le-a acordat Calatorului (respectiv Agentia, furnizorul de servicii, Organizatorul, sau reducerea/despagubirea sau serviciul alternativ i-au fost acordate Calatorului in baza instrumentelor de asigurare) si dupa deducerea din obligatia rezultata a sumelor pe care Calatorul le datoreaza Agentiei.

Agentia acorda o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeşte ca neconformitatea este imputabila Calatorului.

Agentia nu este obligata sa plateasca Calatorulului despagubiri pentru daune pe care acesta le sufera ca urmare a unei neconformitati in cazul in care Agentia dovedeşte ca neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: 

a) este imputabila Calatorului; 
b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie şi este imprevizibila sau inevitabila;  
c) este cauzata de circumstante inevitabile şi extraordinare.

Valoarea despagubirilor si conditiile in care vor fi platite Calatorulului vor fi limitate potrivit legii.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE CALATORULUI

5.1.(1)In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineşte toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a notifica pe un suport durabil Agentia intr-un termen rezonabil, cu cel putin şapte zile inainte de inceperea executarii pachetului.

(2)Avand in vedere ca pot exista situatii in care, cesiunea este conditionata de furnizorii de servicii, cesiunea solicitata de catre Calator poate sa echivaleze cu anularea rezervarii initiale, respectiv cu incetarea contractului incheiat cu Calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), si efectuarea unei noi rezervari, insemnand incheierea unui nou contract pe numele tertei persoane(cesionarul).Astfel de exemple, insa fara a fi limitative, pot fi pachetele care contin transportul cu avionul. Penalitatile de incetare/anulare se pot ridica pana la valoarea pretului pachetului. Din motivele aratate mai sus, pentru astfel de situatii, solutia cesiunii insusita de parti este cea de incetare a contractului incheiat de Agentie cu Calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul) si incheierea unui nou contract cu terta persoana(cesionarul). In celelalte situatii, relizarea cesiunii se va face astfel: intre persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie/Calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) şi Agentia (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodata agentiei de turism (debitorului cedat). Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie şi persoana careia ii este transferat contractul raspund in mod solidar la plata pretului calatoriei şi a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Aceste costuri, in cele mai multe situatii, nu pot fi cunoscute decat la data solicitarii cesiunii si pot fi semnificativ de mari si diferite in functie de valoarea si tipurile serviciilor de calatorie din pachet si data de plecare.

(3)Daca Agentia nu incaseaza de la Calatorul cedent si/sau cesionar, costurile suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari la data solicitarii cesiunii, inainte de a se proceda la modificarile care le implica realizarea cesiunii solicitate, contractul se considera netransferat/nemodificat, iar neparticiparea Calatorulului la calatorie nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau despagubire.

5.2. In cazul sejururilor de odihna şi/sau de tratament cu locul de desfaşurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regula, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termina, de regula, la ora10,00 a zilei de ieşire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Pentru sejururi in afara Romaniei, cazarea se face, de regula, ora 14,00 a zilei de intrare şi se termina, de regula, la ora12,00 a zilei de ieşire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera o zi de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului. 

5.3.(1)In cazul in care Agentia anuleaza pachetul, inaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul sa opteze, astfel:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de calitate echivalenta sau superioara, propuse de Agentie

b) sa accepte, un pachet de calitate inferioara, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) la rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.

(2)In cazul in care Calatorul a ales optiunea de la al.(1) lit.c), are dreptul si la o despagubire cu exceptia situatiilor in care incetarea s-a datorat:

a) unor circumstante inevitabile şi extraordinare, independente de vointa celui care le invoca, si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda eforturilor depuse, situatie despre care Agentia instiinteaza Calatorul imediat, fara intarziere şi inainte de inceperea executarii pachetului;

b) faptului ca numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul de servicii este mai mic decat numarul minim stabilit despre Agenti care instiinteaza Calatorul, inscris, intr-un termen care nu va depasi, inainte de inceperea executarii pachetului: 20 de zile, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de şase zile; 7 zile, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2-6 zile; 48 de ore in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile.

5.4.(1)Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termenul cerut prin inştiintarea prevazuta la cap. IV pct. 4.2, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la primirea inştiintarii, modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, iar in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.  

5.5. In cazul in care Calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate şi Calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In toate cazurile mentionate la pct. 5.5, Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei şi o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a) faptului ca numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul de servicii este mai mic decat numarul minim stabilit despre Agenti care instiinteaza Calatorul, inscris, intr-un termen care nu va depasi, inainte de inceperea executarii pachetului: 20 de zile, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de şase zile; 7 zile, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2-6 zile; 48 de ore in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca şi ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b); 

c) anularea s-a facut din vina Calatorului.

5.7. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.8. In cazul in care Calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial şi achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre Calatorul.

Daca Calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv şi incheierea unui nou contract.

5.9. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

5.10. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna şi/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care Calatorul beneficiaza de bilete de odihna şi tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.10. Calatorul ia la cunoştinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu Agentia sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, calatorul ia act si este de acord cu aceasta.

5.12. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda şi consultarea site-ului Politiei de Frontiera http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. In cazul in care Calatorul nu işi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.13. Agentia recomanda Calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

5.14. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de Calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.15. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 

5.16. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data şi ora plecarii atat la dus, cat şi la intors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de intalnire şi orarele vor fi suportate de catre acesta.

5.17. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania şi autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.  VI. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

6.1. In cazul in care Calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari, dupa cum urmeaza:

Penalizarile de incetare, sunt calculate astfel:

a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 70 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

d) 100 % din pretul pachetului de servicii, in cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea.

e) pentru ofertele speciale, apartamente, case de vacanta, perioade de targ, bilete de avion pe curse de linie sau low-cost, pachet cu zbor pe cursa regulata, charter se aplica conditii de anulare diferite, conform conditiilor fiecarui Furnizor, respectiv Prestator sauTouroperator in parte.

f) pentru biletele de avion: penalizarea va fi calculata astfel: penalizare companie + valoarea initiala a taxei de emitere bilet de avion(TSF).

g) pentru biletele de autocar: penalizarea calculata astfel: penalizarea va fi calculata astfel: penalizare companie + valoarea initiala a taxei de emitere bilet autocar(TSF).

6.2. In cazul in care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia şi a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat care i-a fost solicitat sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu obligarea AGENTIEI si a Calatorului la plata penalizarilor prevazute la pct. 6.1. si retinerea avansului incasat.

6.3. Pentru biletele de odihna şi/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplica şi in cazul in care Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.6. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia Intermediara la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice şi de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum şi in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora şi exonereaza de raspundere Agentia.

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de Calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. RECLAMATII

7.1.(1) In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Intemediarului, al Agentiei cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agentiei:

Telefon: (+)40.263.212.020

E-mail: office@filadelfiaturism.ro

(2) Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute de Calator in nume personal.

7.2. Atat Agentia, cat şi prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice Calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

7.2. (1)Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata;

b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii şi de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

Daca Agentia, in conformitate cu alin.(1)lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului serviciului de calatorie asupra caruia exista neconformitatea, pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului sau se datoreaza unor circumstante inevitabile sau extraordinare.

7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator si comunicat in timp util Agentiei, acesta poate rezilia prezentul contract fara plata unor penalitati de reziliere şi, dupa caz, poate sa ceara, reducerea pretului şi/sau despagubiri.

7.4. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.


VIII. ASIGURARI

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, astfel:

a) pentru pachetele Pachet.FILADELFIA TOUROPERARE GO, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance cu sediul in str. Emanoil Porumbaru nr.93-95, parter, et.1,2,45, sector 1, tel. 021/2310054, e-mail: office@cityinsurance.ro Polita de asigurare nr. BN – 000001191 valabila pana la data de 31.01.2020 este afişata pe pagina web a agentiei de turism www.filadelfiaturism.ro


b) pentru pachetele Pachet.FILADELFIA TOUROPERARE GO, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Organizator.EXTERN,

instrumentul de garantare va fi adus la cunostinta Calatorului odata cu achizitia pachetului.


c) pentru pachetele Pachet.INTERN, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Organizator.INTERN, instrumentul de garantare va fi adus la cunostinta Calatorului odata cu achizitia pachetului.

8.2. Conditiile in care Calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea Calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea Calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie şi societatea de asigurare.

8.2.2. In cazul in care Calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.2.

8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, Calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;

c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite Calatorului şi alte documente justificative.

8.2.7. Despagubirea nu poate depaşi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.2.8. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateşte debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

8.2.9. Facultativ, Calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in Agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.

8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist şi asigurator.IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI - se constituie ca anexa la acesta şi sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/ alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia Calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic durabil.

X. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (“SAL”)

10.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid și echitabil.

10.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale și transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfașoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. DISPOZITII FINALE

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, republicata.

11.3. Toate unitatile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta şi de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Agentia este raspunzatoare pentru erorile de rezervare care ii sunt imputabile dar nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile şi extraordinare.  

11.5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, Calatorul işi exprima acordul şi luarea la cunoştinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.

11.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

11.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

11.8. Anexe la contract:

- Formularul Informatii precontractuale
- Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal
-
Formular pentru solicitarea consimțământului

Agentia de turism,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal (numele şi prenumele),
. . . . . . . . . .
Functia . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Ştampila

Calatorul (numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .
Semnatura: . . . . . . . . . .