Nota de informare

Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

 
FILADELFIA TOUROPERARE GO SRL (denumită în continuare ''Agenția'' sau ”Filadelfia”), persoană juridică română cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei, nr. 18, cod postal RO-420096, judeţul Bistriţa-Năsăud, CIF RO 34282194, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J06/161/23.05.2015, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (GDPR) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, avem calitatea de operator de date personale.


Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic și ori de câte ori vom efectua modificări în aceasta o vom afișa pe pagina de internet a www.filadelfiaturism.ro, fiind adusă totodată la cunoștința turistului la data încheierii contractului și putând fi solicitată în oricare dintre unitățile teritoriale ale Agenției.1. Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm pot varia în funcție de produsele si serviciile de care beneficiați sau pe care le accesați, de modul în care ați utilizat produsele si serviciile noastre si/sau de canalele de interactiune cu Agenția utilizate.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra, dupa caz, sunt: numele si prenumele, cod client, CNP, date referitoare la naționalitate, cetatenie si rezidenta (inclusiv fiscala), date aferente actului de identitate/pasaportului, adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), date de contact (ex. telefonul fix/mobil, fax, e-mail etc.).

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai furnizorilor de servicii incluse în pachetele turistice achiziționate, precum si birourilor locale ale Agenției în vederea acordării asistenței turistice.

 
Datele cu caracter personal prelucrate sunt comunicate direct de către persoanele vizate (prin completarea formularelor sau documentelor puse la dispoziție în vederea inițierii relației contractuale/actualizării datelor/achiziționării de produse și servicii/dispunerii de operațiuni/formulării unor solicitări în legătură cu relația contractuală, indiferent de canalul de comunicare utilizat.

 
2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

    În vederea încheierii și derulării relației contractuale cu Agenția

    În această categorie sunt încadrate, în funcție de serviciile și produsele solicitate sau achiziționate de dumneavoastră, scopuri specifice, dintre care menționam: furnizarea serviciilor cele mai potrivite situației dumneavoastră particulare, furnizarea serviciilor de călătorie comandate, acordarea de asistență turistică.

    Utilizam datele tale cu caracter personal pentru a te contacta in legatura cu serviciile pe care le-ai achizitionat de la noi. Este posibil sa te contactam prin email, posta, telefon sau prin mesaje text. Metoda depinde de informatiile de contact pe care ni le-ai impartasit anterior si de metoda prin care ne-ai contactat.

    Motivele pentru care te-am putea contacta includ:
      -  gestionarea serviciilor de calatorie pe care le-ai achizitionat;
      -  confirmarea, din partea ta, a detaliilor calatoriei tale;

        oferirea, in mod gratuit, a serviciilor noastre de consultanta pentru serviciile legate de calatoria achizitionata: cum sa ajungi de la aeroport la hotel, ce sa vizitezi la destinatie, care zona din destinatia aleasa este recomandata pentru rezervarea cazarii etc.;

       - raspunsul la sau gestionarea oricaror cereri din partea ta;

       - trimiterea, catre tine, a unui chestionar sau invitatia de a ne oferi o recenzie a experientei avute cu noi, in urma achizitionarii serviciilor noastre;

        -trimiterea, catre tine, a altor informatii sau materiale administrative, legate de serviciile pe care le-ai achizitionat, cum ar fi alertele de securitate, cum sa ne contactezi in cazul in care ai nevoie de asistenta cat timp esti plecat si informatiile care consideram ca ti-ar putea fi utile in planificarea vacantei tale

     
    În vederea îndeplinirii obligațiilor legale

    În anumite situații putem fi nevoiți să dezvăluim date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințe legale. De asemenea vom divulga informații personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a autorităților publice.

    Este posibil sa utilizam datele tale pentru a ne respecta obligatiile legale impuse de autorități, cum ar fi de exemplu, obligații privind păstrarea înregistrărilor, a documentelor justiticative potrivit legii contabilității și altele. În această situație, temeiul prelucrării este impus de interesul public.

    De asemenea, este posibil sa iti utilizam datele, daca este necesar, cu scopul de a respecta ordinele instantelor de judecata.

     
    În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Agenției

    Este posibil sa iti folosim informatiile pentru interesele noastre legitime, pentru a-ti putea oferi cel mai bun si adecvat continut al site-ul web, al email-urilor si buletinelor informative, pentru a imbunatati si promova produsele si serviciile noastre si continutul site-ului nostru web si pentru monitorizarea apelurilor, in scopuri administrative, inclusiv pentru securitatea sediului nostru si in scopuri juridice, însă doar în baza consimțământului acolo unde se impune.

     
    În baza consimțământului dumneavoastră

    Prelucrarile datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale se vor realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră expres.

     

3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, se vor prelucra datele cu caracter personal pe durata derulării relației contractuale, precum și ulterior, atunci când există un interes legal sau legitim pentru a proceda astfel (ex. pentru a va furniza informatiile solicitate

sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile).

 

4. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare ale Agenției

Dacă este cazul, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

- reprezentanții Agenției, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale în numele Agenției, partenerii contractuali ai Agenției, furnizorii de servicii sau produse incluse în pachetul turistic

- împuterniciți ai Agenției în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ținuti de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise: avocati, consultanti, contabili, evaluatori, cenzori si auditori, furnizori de servicii: servicii IT, arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat

- autoritatea judecatorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, birouri executori judecătorești.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în

care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

 

5. Transferul Internațional

În prezent, Filadelfia nu intenționează să transfere direct date cu caracter personal într-un stat din afara Uniunii Europene. În ceea ce privește partenerii noștri (Google și Facebook), dacă este cazul, aceștia informează că respectă prevederile regulamentului european și oferă astfel, un standard adecvat de protecție a datelor.

În cazul în care va avea loc un transfer al datelor într-o țară din afara UE care nu respectă clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege, veți fi notificat în vederea acordării consimțământului dumneavoastră.
 

6. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

În situația în care refuzați să comunicați datele menționate de mai sus – Agenția va fi în imposibilitate de a iniția raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât este în imposibilitatea

de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de către Agenție, de a încheia, derula respectiv executa contractul.

În situația în care vă opuneți prelucrării de date în realizarea unui alt interes legitim al operatorului, va informăm că această opțiune va fi analizată și, în funcție de situația particulară a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform Regulamentului General privind protectia datelor.


7. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:


    Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

    Dreptul de acces la date;

    Dreptul la rectificare: dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;

    Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;

    Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc;

    Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Agenție către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;

    Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;

    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;

    Dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): dreptul de a vă adresa cu plângere către ANSPDCP, respectiv de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care v-au fost încălcate.

 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către FILADELFIA TOUROPERARE GO SRL, Calea Moldovei, nr. 18, cod postal RO-420096, Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud sau pe email la dataprotection@filadelfiagroup.com

De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al Agenției (DPO), DINU NAN, email dataprotection@filadelfiagroup.com, telefon (+4)0746.021.169.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, Agenția va răspunde acestei solicitări, în termen de maximum 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR.


Filadelfia prelucrează datele dumneavoastra în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR.

 

Solicita oferta